Giới thiệu

Thích khám phá, du lịch, tiêu tiền :)

Liên hệ

Chức vụ

Giám đốc | Thời trang ZENDA

Marketing Side

Client