Giới thiệu

Tôi là một Account trong lĩnh vực OOH , quan tâm đến xu hướng truyền thông của ngành công nghiệp 4.0 

Liên hệ

Thành phố

Hồ Chí Minh

Marketing Side

Agency