BE BRAVE
Chiến dịch Truyền thông Xã hội dành cho Gen Z

Giới thiệu

BE BRAVE là chiến dịch truyền thông xã hội với mục đích khuyến khích người trẻ trở nên bản lĩnh - dám nghĩ, dám làm.

Năm 2021, chiến dịch có thông điệp là Break the NORM và được tổ chức bởi Bravers - CLB Marketing Đại học Greenwich Việt Nam - cơ sở Hà Nội AIESEC - Tổ chức Sinh viên Quốc tế lớn nhất Thế giới.

Liên hệ

Chức vụ

Chiến dịch Truyền thông Xã hội dành cho Gen Z |