Giới thiệu

SV ĐH Ngoại thương. Chuyên ngành tiếng Nhật. Yêu thích marketing. Giải nhất Big Idea Challenge 2015.

Liên hệ

Thành phố

Hà Nội

Marketing Side

Sinh viên