Giới thiệu

Tôi sinh năm 2000, thuộc thế hệ gen Z, đang theo học ngành marketing tại trường Đại học Kinh tế - ĐHH

Liên hệ