Giới thiệu

Tôi là Nguyễn Đức Anh Tài, sinh năm 1999, cung Song Tử. Tôi vừa mới tốt nghiệp Đại học Sài Gòn ngành Quản trị kinh doanh và hiện đang học tại FPT Skillking (chuyên về Digital Marketing)

Liên hệ