Giới thiệu

Adtima Ignite là cuộc thi Marketing dành cho sinh viên được tổ chức bởi Adtima và Zalo Careers.

Liên hệ