Giới thiệu

Được thành lập từ năm 2014, 5s Media (https://5smedia.vn/) là đơn vị đồng hành và cung cấp các giải pháp truyền thông sáng tạo và hiệu quả bằng việc kết hợp các nền tảng chiến lược truyền thông hợp lý, phù hợp cho doanh nghiệp trong và ngoài nước nhằm nâng cao hình ảnh thương hiệu, thu hút sự quan tâm, yêu mến của công chúng và kinh doanh hiệu quả tại thị trường Việt Nam.

Các đối tác khách hàng đã từng làm việc: Coca-Cola, FUJITSU, HITACHI, ORACLE, CAESAR, Viettel, OWEN ...

Liên hệ

Thành phố

Hà Nội

Marketing Side

Agency