PepsiCo
2020
2019
20/06/2019
Các thương hiệu được chọn mua nhiều nhất tại Việt Nam 2019
04/01/2019
Top 100 thương hiệu toàn cầu - Tương lai của ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG)
2018
11/07/2018
The Brief #4: Chiến dịch TEA+ “Đi trên nước”
2017
10/03/2017
Trò chuyện với "Nữ tướng" PepsiCo: Biến Tư duy Thiết kế thành Lợi thế cạnh tranh (Phần 1)
2016
2015
2014
2013
2012