4 công việc phù hợp

Trinity Group Trinity Group

Creative Planning Director (for Trinity Live)

 • Trinity Group
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 9 ngày

PMAX PMAX

Account Director

 • PMAX
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 10 ngày

PMAX PMAX

Strategy Director

 • PMAX
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 10 ngày

Fans Communications Fans Communications

Art Director (Associate)

 • Fans Communications
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 24 ngày