4 công việc phù hợp

BloomEvent BloomEvent

Creative Planning Manager

 • BloomEvent
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 30 ngày

Agency Jobs Agency Jobs

TBWA Group Vietnam - Junior Art Director/ Art Director

 • Agency Jobs
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 16 ngày

AdAsia Holdings - AnyMind Group AdAsia Holdings - AnyMind Group

Account Director

 • AdAsia Holdings - AnyMind Group
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 8 ngày

AdAsia Holdings - AnyMind Group AdAsia Holdings - AnyMind Group

Creative Director

 • AdAsia Holdings - AnyMind Group
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 8 ngày