7 công việc phù hợp

CREASIA CREASIA

Creative Director

 • CREASIA
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 12 ngày

PMAX PMAX

Art Director

 • PMAX
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 29 ngày

PMAX PMAX

Account/Management Director [Digital Marketing]

 • PMAX
 • Hà Nội
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 29 ngày

PMAX PMAX

Account Director

 • PMAX
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 26 ngày

ECO Pharma ECO Pharma

Brand Manager (Qua Tết nhận việc)

 • ECO Pharma
 • Hồ Chí Minh
 • 50,000,000 - 60,000,000 VND
 • còn 6 ngày

ECO Pharma ECO Pharma

Digital Marketing Director ( Có thể qua Tết nhận việc)

 • ECO Pharma
 • Hồ Chí Minh
 • 3,000 - 5,000 USD
 • còn 3 ngày

BCM Solutions BCM Solutions

Art Director

 • BCM Solutions
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 3 ngày