2 công việc phù hợp

AdAsia Holdings - AnyMind Group AdAsia Holdings - AnyMind Group

Account Director (IMC)

  • AdAsia Holdings - AnyMind Group
  • Hồ Chí Minh
  • Thương lượng / cạnh tranh
  • còn 60 ngày

AdAsia Holdings - AnyMind Group AdAsia Holdings - AnyMind Group

Art Director/ Concept Provider

  • AdAsia Holdings - AnyMind Group
  • Hồ Chí Minh
  • Thương lượng / cạnh tranh
  • còn 60 ngày