19 công việc phù hợp

TENMAX VIETNAM TENMAX VIETNAM

Digital Sales Manager

 • TENMAX VIETNAM
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 2 ngày

Hiip Hiip

Business Development Manager

 • Hiip
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 24 ngày

Yomedia Yomedia

Digital Account Manager

 • Yomedia
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 26 ngày

GEM Digital Agency GEM Digital Agency

Digital Technique Team Leader

 • GEM Digital Agency
 • Hà Nội
 • 15,000,000 VND
 • còn 24 ngày

Bibabo Bibabo

Trưởng phòng Digital Marketing

 • Bibabo
 • Hà Nội
 • 30,000,000 - 50,000,000 VND
 • còn 21 ngày

Brand Jobs Brand Jobs

VNG - Business Development Manager

 • Brand Jobs
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 23 ngày

HIMCOM HIMCOM

Marketing Manager

 • HIMCOM
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 24 ngày

Vietbuzz Ads Vietbuzz Ads

Senior Planning Manager

 • Vietbuzz Ads
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 24 ngày

DNA Digital DNA Digital

Senior Account Manager

 • DNA Digital
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 24 ngày

Blueseed Blueseed

Business Development Manager

 • Blueseed
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 12 ngày

Brand Jobs Brand Jobs

Nest Art - Brand Manager

 • Brand Jobs
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 12 ngày

Brand Jobs Brand Jobs

Tiki - Account Manager - Self-served team (TikiAds)

 • Brand Jobs
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 8 ngày

Brand Jobs Brand Jobs

Prudential Vietnam - Marketing Manager (PULSE Project)

 • Brand Jobs
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 8 ngày

Brand Jobs Brand Jobs

Thực Phẩm Phúc Lộc Thọ - Assistant Brand Manager

 • Brand Jobs
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 7 ngày

Agency Jobs Agency Jobs

Hiip - Business Development Manager

 • Agency Jobs
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 2 ngày

Agency Jobs Agency Jobs

Yomedia - Digital Account Manager

 • Agency Jobs
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 1 ngày

Brand Jobs Brand Jobs

Concung.com - Marketing Manager

 • Brand Jobs
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 24 ngày

Admicro VCCorp Admicro VCCorp

Ad-operation manager

 • Admicro VCCorp
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 36 ngày

Chin Media Chin Media

Account Manager

 • Chin Media
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 25 ngày