24 công việc phù hợp

Lamp Agency Lamp Agency

Creative Designer Lead

 • Lamp Agency
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 15 ngày

Hiip Hiip

Business Development Manager

 • Hiip
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 43 ngày

ADV DIGITAL ADV DIGITAL

Account Mannager (Nữ)

 • ADV DIGITAL
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 15 ngày

Zalo Careers Zalo Careers

Partnership Manager (Zalo Ads)

 • Zalo Careers
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 51 ngày

Vietbuzz Ads Vietbuzz Ads

Social Media Manager

 • Vietbuzz Ads
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 73 ngày

Blueseed Digital Blueseed Digital

Creative Content Manager (Inspirato Media)

 • Blueseed Digital
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 74 ngày

April Advertising April Advertising

Account Manager

 • April Advertising
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 15 ngày

Brand Jobs Brand Jobs

Lazada - Marketing Solution Manager

 • Brand Jobs
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 43 ngày

Agency Jobs Agency Jobs

KÂY EVENT - Account Manager (Event)

 • Agency Jobs
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 33 ngày

Agency Jobs Agency Jobs

KÂY EVENT - Strategic Planner Manager (Event & Activation)

 • Agency Jobs
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 33 ngày

Brand Jobs Brand Jobs

Sun Group - Quản lý Marketing (Sun Hospitality Group Hà Nội)

 • Brand Jobs
 • Hà Nội
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 15 ngày

Brand Jobs Brand Jobs

Sun Group - Trưởng Phòng Truyền Thông Marketing (BanaHills)

 • Brand Jobs
 • Đà Nẵng
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 15 ngày

Vietbuzz Ads Vietbuzz Ads

Performance Manager

 • Vietbuzz Ads
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 74 ngày

Brand Jobs Brand Jobs

Vinamilk - Brand Manager

 • Brand Jobs
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 43 ngày

Brand Jobs Brand Jobs

Jotun Paints - Supply Chain Manager

 • Brand Jobs
 • Bình Dương
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 15 ngày

Brand Jobs Brand Jobs

Jotun Paints - Brand Manager - Exterior Decorative Paints

 • Brand Jobs
 • Bình Dương
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 43 ngày

Blueseed Digital Blueseed Digital

Business Development Manager (Inspirato Media)

 • Blueseed Digital
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 74 ngày

Brand Jobs Brand Jobs

Lazada - Strategic Partnership Senior Manager

 • Brand Jobs
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 43 ngày

Blueseed Digital Blueseed Digital

Business Development Manager

 • Blueseed Digital
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 61 ngày

Agency Jobs Agency Jobs

TBWA Group Vietnam - Associate Account Manager/Account Manager (Digital)

 • Agency Jobs
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 13 ngày