15 công việc phù hợp

YouNet Group YouNet Group

YouNet Group - Marketing Manager

 • YouNet Group
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 55 ngày

LengKeng LengKeng

Trưởng Nhóm Kinh Doanh Truyền Thông (Senior Am) - Media Agency - Thu Nhập Trên 20 Triệu/ Tháng

 • LengKeng
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 23 ngày

Trinity Group Trinity Group

Account Manager (for The Brandus)

 • Trinity Group
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 8 ngày

Trinity Group Trinity Group

Account Manager (for Trinity Live)

 • Trinity Group
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 8 ngày

Above & Beyond Lab Above & Beyond Lab

Account Manager

 • Above & Beyond Lab
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 8 ngày

Above & Beyond Lab Above & Beyond Lab

Digital Marketing Manager (IMC Agency)

 • Above & Beyond Lab
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 7 ngày

Above & Beyond Lab Above & Beyond Lab

Senior Account Manager (IMC Agency)

 • Above & Beyond Lab
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 6 ngày

PMAX PMAX

L&D Manager

 • PMAX
 • Hồ Chí Minh
 • 8,000,000 - 15,000,000 VND
 • còn 9 ngày

PMAX PMAX

B2B Marketing Manager (In-house)

 • PMAX
 • Hồ Chí Minh
 • 20,000,000 - 30,000,000 VND
 • còn 9 ngày

PMAX PMAX

Business Development Manager

 • PMAX
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 9 ngày

PMAX PMAX

Account Manager

 • PMAX
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 9 ngày

PMAX PMAX

Strategy Manager

 • PMAX
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 9 ngày

PMAX PMAX

Optimization Manager

 • PMAX
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 9 ngày

Brand Jobs Brand Jobs

Yody - Digital Media Manager

 • Brand Jobs
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 23 ngày

Brand Jobs Brand Jobs

Yody - Marketing Manager

 • Brand Jobs
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 23 ngày