23 công việc phù hợp

METUB METUB

Performance Marketing, Campaign Manager, Social Commerce

 • METUB
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 10 ngày

METUB METUB

Digital Marketing Manager, Social Commerce

 • METUB
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 21 ngày

Creasia Creasia

Account Manager (Field Marketing)

 • Creasia
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 30 ngày

Appota Group Appota Group

Trưởng nhóm Vận hành Quảng cáo

 • Appota Group
 • Hà Nội
 • 800 - 1,200 VND
 • còn 31 ngày

IMS IMS

Account Manager - Event & Activation

 • IMS
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 16 ngày

April Advertising April Advertising

Account Manager

 • April Advertising
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 11 ngày

Decision Lab Decision Lab

Manager, Research & Insights

 • Decision Lab
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 16 ngày

Decision Lab Decision Lab

Manager, AudienceReport

 • Decision Lab
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 16 ngày

YouNet Group YouNet Group

Media Manager (Mango Digital linked with YouNet)

 • YouNet Group
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 31 ngày

Mekong Communications Agency Mekong Communications Agency

Digital Performance Manager

 • Mekong Communications Agency
 • Hồ Chí Minh
 • 1,000 - 1,500 VND
 • còn 16 ngày

Chin Media Chin Media

Business Development Manager (KOLs, PR, Social Mediums)

 • Chin Media
 • Hồ Chí Minh
 • 20,000,000 VND
 • còn 31 ngày

Chin Media Chin Media

HR Manager - Trưởng Phòng Nhân Sự

 • Chin Media
 • Hồ Chí Minh
 • 20,000,000 - 22,000,000 VND
 • còn 28 ngày

Hiip Hiip

Business Development Manager

 • Hiip
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 16 ngày

Happyskin Vietnam Happyskin Vietnam

Spa Manager

 • Happyskin Vietnam
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 16 ngày

Brands Vietnam Brands Vietnam

e-Learning Manager

 • Brands Vietnam
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 2 ngày

Happyskin Vietnam Happyskin Vietnam

Product Manager

 • Happyskin Vietnam
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 16 ngày

Happyskin Vietnam Happyskin Vietnam

Media Manager

 • Happyskin Vietnam
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 16 ngày

YouNet Group YouNet Group

Marketing Manager (Product Department - YouNet Media)

 • YouNet Group
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 16 ngày

YouNet Group YouNet Group

Business Development Manager (YouNet Media)

 • YouNet Group
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 16 ngày

YouNet Group YouNet Group

Marketing Manager (Business Department - YouNet Media)

 • YouNet Group
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 16 ngày