17 công việc phù hợp

Chin Media Chin Media

Account Manager

 • Chin Media
 • Hồ Chí Minh
 • 23,000,000 - 27,000,000 VND
 • còn 30 ngày

Chin Media Chin Media

Digital Marketing Manager

 • Chin Media
 • Hồ Chí Minh
 • 20,000,000 - 27,000,000 VND
 • còn 30 ngày

Mekong Communications Agency Mekong Communications Agency

Business Development Manager

 • Mekong Communications Agency
 • Hồ Chí Minh
 • 700 - 1,000 USD
 • còn 12 ngày

April Advertising April Advertising

Account Manager

 • April Advertising
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 20 ngày

Creasia Group Creasia Group

Account Manager (Field Marketing)

 • Creasia Group
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 30 ngày

Vietbuzz Ads Vietbuzz Ads

Account Manager

 • Vietbuzz Ads
 • Hồ Chí Minh
 • 20,000,000 VND
 • còn 38 ngày

BloomEvent BloomEvent

Head Of Designer

 • BloomEvent
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 30 ngày

April Advertising April Advertising

Senior Art Director

 • April Advertising
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 15 ngày

April Advertising April Advertising

Content Manager

 • April Advertising
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 15 ngày

April Advertising April Advertising

Social Media Design Manager

 • April Advertising
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 15 ngày

BloomEvent BloomEvent

Project Manager

 • BloomEvent
 • Hồ Chí Minh
 • 500 - 1,000 VND
 • còn 30 ngày

Blueseed Digital Blueseed Digital

Business Development Manager

 • Blueseed Digital
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 48 ngày

Blueseed Digital Blueseed Digital

Business Development Manager (Inspirato Media)

 • Blueseed Digital
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 37 ngày

Agency Jobs Agency Jobs

TBWA Group Vietnam - Associate Account Manager/Account Manager (Digital)

 • Agency Jobs
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 38 ngày

Agency Jobs Agency Jobs

TBWA Group Vietnam - PR Associate Account Manager/Account Manager

 • Agency Jobs
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 8 ngày

AdAsia Holdings - AnyMind Group AdAsia Holdings - AnyMind Group

Senior Account Manager

 • AdAsia Holdings - AnyMind Group
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 8 ngày

Happyskin Vietnam Happyskin Vietnam

Brand Manager

 • Happyskin Vietnam
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 11 ngày