2 công việc phù hợp

METUB METUB

Art Director (Brand Services)

  • METUB
  • Hồ Chí Minh
  • Thương lượng / cạnh tranh
  • còn 15 ngày

TMRW Vietnam TMRW Vietnam

Final Artwork Artist

  • TMRW Vietnam
  • Hồ Chí Minh
  • 7,000,000 - 20,000,000 VND
  • còn 15 ngày