26 công việc phù hợp

Brand Jobs Brand Jobs

Vinasoy - Chuyên viên Marketing kênh (Shopper Marketing)

 • Brand Jobs
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 13 ngày

Brand Jobs Brand Jobs

TikTok - Brand Strategist, Ads Solutions

 • Brand Jobs
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 44 ngày

Agency Jobs Agency Jobs

METUB - PR Executive

 • Agency Jobs
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 13 ngày

Brand Jobs Brand Jobs

napas - Chuyên Viên Truyền Thông (Mã: VP.TT.CV2)

 • Brand Jobs
 • Hà Nội
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 13 ngày

Agency Jobs Agency Jobs

METUB Network - Communication Planner

 • Agency Jobs
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 13 ngày

Buzzmetrics Buzzmetrics

Senior Sales Administrator

 • Buzzmetrics
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 44 ngày