5 công việc phù hợp

Aurora Creative Consultancy Aurora Creative Consultancy

Account Intern

 • Aurora Creative Consultancy
 • Hà Nội
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 14 ngày

Fans Communications Fans Communications

Copywriter Intern

 • Fans Communications
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 14 ngày

YouNet Group YouNet Group

[Research Trainee] - Buzzmetrics Fresh Researcher 2021

 • YouNet Group
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 30 ngày

YouNet Group YouNet Group

Business Development Trainee (Buzzmetrics)

 • YouNet Group
 • Hồ Chí Minh
 • 4,000,000 VND
 • còn 1 ngày

Agency Jobs Agency Jobs

TikTok - Marketing Intern

 • Agency Jobs
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 27 ngày