7 công việc phù hợp

1990 Agency 1990 Agency

Account Intern (Digital Creative Agency)

 • 1990 Agency
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 9 ngày

Admicro VCCorp Admicro VCCorp

Cộng tác viên Tuyển dụng

 • Admicro VCCorp
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 26 ngày

Admicro VCCorp Admicro VCCorp

Thu thập và thẩm định nhãn hàng

 • Admicro VCCorp
 • Hà Nội
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 24 ngày

Fans Communications Fans Communications

Graphic Designer Intern

 • Fans Communications
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 24 ngày

1990 Agency 1990 Agency

Media Performance Intern

 • 1990 Agency
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 9 ngày

Fans Communications Fans Communications

Copywriter Intern

 • Fans Communications
 • Hồ Chí Minh
 • 3,000,000 VND
 • còn 24 ngày

1990 Agency 1990 Agency

Creative Content Intern

 • 1990 Agency
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 9 ngày