56 công việc phù hợp

Admicro VCCorp Admicro VCCorp

Nhân Viên Thiết Kế

 • Admicro VCCorp
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 25 ngày

Everyday Communications Everyday Communications

Account Executive/ Senior

 • Everyday Communications
 • Hồ Chí Minh
 • 500 - 700 USD
 • còn 9 ngày

YouNet Group YouNet Group

YouNet AM - Content Creative Executive

 • YouNet Group
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 25 ngày

Admicro VCCorp Admicro VCCorp

Sales Executive

 • Admicro VCCorp
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 25 ngày

Admicro VCCorp Admicro VCCorp

Sales executive - Chuyên viên tư vấn giải pháp truyền thông

 • Admicro VCCorp
 • Hà Nội
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 9 ngày

24h 24h

(Eva.vn) Phóng viên đời sống

 • 24h
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 9 ngày


Admicro VCCorp Admicro VCCorp

Biên tập viên

 • Admicro VCCorp
 • Hà Nội
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 25 ngày

LengKeng LengKeng

Nhân viên sales Admin

 • LengKeng
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 24 ngày

LengKeng LengKeng

Trưởng Nhóm Kinh Doanh Truyền Thông (Senior Am) - Media Agency - Thu Nhập Trên 20 Triệu/ Tháng

 • LengKeng
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 24 ngày

YouNet Group YouNet Group

YouNet AM - Account Executive

 • YouNet Group
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 18 ngày

Trinity Group Trinity Group

Account Executive (for The Brandus)

 • Trinity Group
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 9 ngày

Trinity Group Trinity Group

Account Manager (for The Brandus)

 • Trinity Group
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 9 ngày

Admicro VCCorp Admicro VCCorp

Cộng tác viên Tuyển dụng

 • Admicro VCCorp
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 26 ngày

YouNet Group YouNet Group

Mango Digital - Social Community Executive (open to senior)

 • YouNet Group
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 17 ngày

YouNet Group YouNet Group

Mango Digital - Senior Multimedia Designer

 • YouNet Group
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 1 ngày

YouNet Group YouNet Group

Mango Digital - Multimedia Designer

 • YouNet Group
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 18 ngày

YouNet Group YouNet Group

YouNet AM - Operations Executive

 • YouNet Group
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 11 ngày

Admicro VCCorp Admicro VCCorp

Tiktok Creator Partnership

 • Admicro VCCorp
 • Hà Nội
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 25 ngày

Admicro VCCorp Admicro VCCorp

Thu thập và thẩm định nhãn hàng

 • Admicro VCCorp
 • Hà Nội
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 24 ngày