2 công việc phù hợp

Brand Jobs Brand Jobs

Sun Group - Director of Sales & Marketing (Khách sạn Capella)

  • Brand Jobs
  • Hà Nội
  • Thương lượng / cạnh tranh
  • còn 5 ngày

Brand Jobs Brand Jobs

Sun Group - Trưởng Phòng Truyền Thông Marketing (BanaHills)

  • Brand Jobs
  • Đà Nẵng
  • Thương lượng / cạnh tranh
  • còn 5 ngày