2 công việc phù hợp

Tâm Đan Tâm Đan

Trợ lý giám đốc

  • Tâm Đan
  • Hồ Chí Minh
  • Thương lượng / cạnh tranh
  • còn 4 ngày

Tâm Đan Tâm Đan

Nhân viên kinh doanh

  • Tâm Đan
  • Hồ Chí Minh
  • 7,000,000 - 20,000,000 VND
  • còn 4 ngày