2 công việc phù hợp

Brands Vietnam Brands Vietnam

e-Learning Manager

  • Brands Vietnam
  • Hồ Chí Minh
  • Thương lượng / cạnh tranh
  • còn 4 ngày

Brands Vietnam Brands Vietnam

e-Learning Executive / Biên tập khóa học

  • Brands Vietnam
  • Hồ Chí Minh
  • 7,000,000 - 9,000,000 VND
  • còn 4 ngày