2 công việc phù hợp

Brand Jobs Brand Jobs

VNG - Business Development Manager

  • Brand Jobs
  • Hồ Chí Minh
  • Thương lượng / cạnh tranh
  • còn 23 ngày

Brand Jobs Brand Jobs

OPPO - Marketing Assistant (Content Team)

  • Brand Jobs
  • Hồ Chí Minh
  • Thương lượng / cạnh tranh
  • còn 24 ngày