10 công việc phù hợp

Brands Vietnam Brands Vietnam

Content Executive (Mảng Tài chính)

 • Brands Vietnam
 • Hồ Chí Minh
 • 6,000,000 - 8,000,000 VND
 • còn 3 ngày

Brand Jobs Brand Jobs

Foody.vn - Project Management Executive

 • Brand Jobs
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 41 ngày

Brand Jobs Brand Jobs

Foody.vn - Merchant Performance Managing Lead

 • Brand Jobs
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 41 ngày

Brand Jobs Brand Jobs

Beamin - Campaign Optimization Lead

 • Brand Jobs
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 32 ngày

Brand Jobs Brand Jobs

Foody.vn - Senior Business Analyst

 • Brand Jobs
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 33 ngày

Brand Jobs Brand Jobs

Foody.vn - Business Development Executive

 • Brand Jobs
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 33 ngày

Brand Jobs Brand Jobs

Foody.vn - Graphic Designer

 • Brand Jobs
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 33 ngày

Brand Jobs Brand Jobs

Foody.vn - Business Development Supervisor

 • Brand Jobs
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 33 ngày

Brand Jobs Brand Jobs

Foody.vn - Business Development Supervisor

 • Brand Jobs
 • Hà Nội
 • 9,000,000 - 18,000,000 VND
 • còn 33 ngày

Zalo Careers Zalo Careers

Senior PR Executive (Zalo)

 • Zalo Careers
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 49 ngày