2 công việc phù hợp

METUB METUB

Performance Marketing, Campaign Manager, Social Commerce

  • METUB
  • Hồ Chí Minh
  • Thương lượng / cạnh tranh
  • còn 9 ngày

Clever Group Clever Group

e-Commerce Solution Consultant (Chi nhánh HN & HCM) (CleverX)

  • Clever Group
  • Hồ Chí Minh
  • Thương lượng / cạnh tranh
  • còn 15 ngày