5 công việc phù hợp

Bibabo Bibabo

Trưởng phòng Digital Marketing

 • Bibabo
 • Hà Nội
 • 30,000,000 - 50,000,000 VND
 • còn 21 ngày

Brand Jobs Brand Jobs

Shopee - Customer Relation Management

 • Brand Jobs
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 21 ngày

Brand Jobs Brand Jobs

Shopee - Public Relations (PR), Senior Associate

 • Brand Jobs
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 21 ngày

Brand Jobs Brand Jobs

Tiki - Strategic Partnership Executive

 • Brand Jobs
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 8 ngày

Brand Jobs Brand Jobs

Tiki - Account Manager - Self-served team (TikiAds)

 • Brand Jobs
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 8 ngày