4 công việc phù hợp

Goody Vietnam Goody Vietnam

Content Marketing Specialist - Chuyên Viên Nội Dung

 • Goody Vietnam
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 24 ngày

Brand Jobs Brand Jobs

Nest Art - Brand Manager

 • Brand Jobs
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 12 ngày

Brand Jobs Brand Jobs

Nest Art - Assistant Brand Manager

 • Brand Jobs
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 12 ngày

Brand Jobs Brand Jobs

Satori - Chuyên viên Trade Marketing (Kênh GT)

 • Brand Jobs
 • Hồ Chí Minh
 • 12,000,000 - 16,000,000 VND
 • còn 114 ngày