2 công việc phù hợp

Brand Jobs Brand Jobs

Vinasoy - Chuyên viên Marketing kênh (Marketing Activation)

  • Brand Jobs
  • Hồ Chí Minh
  • Thương lượng / cạnh tranh
  • còn 24 ngày

Brand Jobs Brand Jobs

Vinasoy - Assistant Brand Manager

  • Brand Jobs
  • Hồ Chí Minh
  • Thương lượng / cạnh tranh
  • còn 24 ngày