2 công việc phù hợp

Brand Jobs Brand Jobs

Miwon - Nhân Viên Marketing - Product Marketing

  • Brand Jobs
  • Hà Nội
  • 8,000,000 - 10,000,000 VND
  • còn 23 ngày

Brand Jobs Brand Jobs

Thực Phẩm Phúc Lộc Thọ - Assistant Brand Manager

  • Brand Jobs
  • Hồ Chí Minh
  • Thương lượng / cạnh tranh
  • còn 7 ngày