8 công việc phù hợp

Tròn House Tròn House

Marketing Executive (Nhân viên Marketing)

 • Tròn House
 • Hồ Chí Minh
 • 8,000,000 - 12,000,000 VND
 • còn 1 ngày

Tròn House Tròn House

Nhân Viên Chụp Ảnh Sản Phẩm (Sản Xuất Studio)

 • Tròn House
 • Hồ Chí Minh
 • 8,000,000 - 12,000,000 VND
 • còn 1 ngày

Tròn House Tròn House

Lead Back-end Software Engineer

 • Tròn House
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 1 ngày

Tròn House Tròn House

Nhân Viên Hậu Kỳ Video (Video Editor)

 • Tròn House
 • Hồ Chí Minh
 • 8,000,000 - 12,000,000 VND
 • còn 1 ngày

Tròn House Tròn House

Nhân Viên Chỉnh Sửa Hình Ảnh (Retoucher)

 • Tròn House
 • Hồ Chí Minh
 • 8,000,000 - 12,000,000 VND
 • còn 1 ngày

Tròn House Tròn House

Nhân Viên Thiết Kế Đồ Họa (Graphic Designer)

 • Tròn House
 • Hồ Chí Minh
 • 8,000,000 - 12,000,000 VND
 • còn 1 ngày

Blueseed Digital Blueseed Digital

Senior Content (Inspirato Media)

 • Blueseed Digital
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 69 ngày

Blueseed Digital Blueseed Digital

Senior Business Development (Inspirato Media)

 • Blueseed Digital
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 73 ngày