8 công việc phù hợp

BloomEvent BloomEvent

Head Of Designer

 • BloomEvent
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 41 ngày

BloomEvent BloomEvent

Project Manager

 • BloomEvent
 • Hồ Chí Minh
 • 500 - 1,000 VND
 • còn 41 ngày

BloomEvent BloomEvent

Creative Planner

 • BloomEvent
 • Hồ Chí Minh
 • 500 VND
 • còn 41 ngày

BloomEvent BloomEvent

Creative Planning Manager

 • BloomEvent
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 41 ngày

BloomEvent BloomEvent

Intern - Planner

 • BloomEvent
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 41 ngày

BloomEvent BloomEvent

Intern Project Assistant

 • BloomEvent
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 11 ngày

Agency Jobs Agency Jobs

2RES - Copywriter

 • Agency Jobs
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 49 ngày

Agency Jobs Agency Jobs

2RES - Graphic Designer (2D)

 • Agency Jobs
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 49 ngày