7 công việc phù hợp

Trinity Group Trinity Group

Senior Project Executive - Merchandise (for E-motion)

 • Trinity Group
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 8 ngày

Trinity Group Trinity Group

2D Designer (for Trinity Live)

 • Trinity Group
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 8 ngày

Trinity Group Trinity Group

3D Designer (for Trinity Live)

 • Trinity Group
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 8 ngày

Trinity Group Trinity Group

Account Executive (for Trinity Live)

 • Trinity Group
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 8 ngày

Trinity Group Trinity Group

Account Manager (for Trinity Live)

 • Trinity Group
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 8 ngày

Trinity Group Trinity Group

Creative Planning Director (for Trinity Live)

 • Trinity Group
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 8 ngày

Trinity Group Trinity Group

Planning Executive (for Trinity Live)

 • Trinity Group
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 8 ngày