2 công việc phù hợp

Agency Jobs Agency Jobs

KÂY EVENT - Account Manager (Event)

  • Agency Jobs
  • Hồ Chí Minh
  • Thương lượng / cạnh tranh
  • còn 32 ngày

Agency Jobs Agency Jobs

KÂY EVENT - Strategic Planner Manager (Event & Activation)

  • Agency Jobs
  • Hồ Chí Minh
  • Thương lượng / cạnh tranh
  • còn 32 ngày