4 công việc phù hợp

GCOMM GCOMM

Business Analytics Executive

 • GCOMM
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 9 ngày

BuzzMetrics BuzzMetrics

Marketing Data Analyst (Benchmark)

 • BuzzMetrics
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 13 ngày

BuzzMetrics BuzzMetrics

Marketing Data Analyst (Full-time/Part-time)

 • BuzzMetrics
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 13 ngày

BuzzMetrics BuzzMetrics

Research Executive

 • BuzzMetrics
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 43 ngày