5 công việc phù hợp

Clever Group Clever Group

Nhân viên phân tích dữ liệu MXH - Data Analytics

 • Clever Group
 • Hồ Chí Minh
 • 7,000,000 - 10,000,000 VND
 • còn 15 ngày

Decision Lab Decision Lab

Manager, Research & Insights

 • Decision Lab
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 15 ngày

Decision Lab Decision Lab

Manager, AudienceReport

 • Decision Lab
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 15 ngày

Decision Lab Decision Lab

[Part-time] Accounting & Admin Assistant

 • Decision Lab
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 15 ngày

YouNet Group YouNet Group

Market Research Analyst (Buzzmetrics)

 • YouNet Group
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 15 ngày