2 công việc phù hợp

YouNet Group YouNet Group

[Research Trainee] - Buzzmetrics Fresh Researcher 2021

  • YouNet Group
  • Hồ Chí Minh
  • Thương lượng / cạnh tranh
  • còn 30 ngày

YouNet Group YouNet Group

Business Development Trainee (Buzzmetrics)

  • YouNet Group
  • Hồ Chí Minh
  • 4,000,000 VND
  • còn 1 ngày