3 công việc phù hợp

Blueseed Digital Blueseed Digital

Creative Content Manager (Inspirato Media)

 • Blueseed Digital
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 63 ngày

Vietbuzz Ads Vietbuzz Ads

Graphic Designer

 • Vietbuzz Ads
 • Hồ Chí Minh
 • 8,000,000 - 13,000,000 VND
 • còn 63 ngày

Blueseed Digital Blueseed Digital

Business Development Manager (Inspirato Media)

 • Blueseed Digital
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 63 ngày