2 công việc phù hợp

Fans Communications Fans Communications

Social Media Executive

  • Fans Communications
  • Hồ Chí Minh
  • Thương lượng / cạnh tranh
  • còn 19 ngày

Blueseed Digital Blueseed Digital

Business Development Manager (Inspirato Media)

  • Blueseed Digital
  • Hồ Chí Minh
  • Thương lượng / cạnh tranh
  • còn 60 ngày