9 công việc phù hợp

Halocom Media Halocom Media

Account Intern

 • Halocom Media
 • Hồ Chí Minh
 • 2,000,000 VND
 • còn 15 ngày

Halocom Media Halocom Media

Optimization Intern

 • Halocom Media
 • Hồ Chí Minh
 • 2,000,000 VND
 • còn 15 ngày

Halocom Media Halocom Media

Junior Optimization Executive

 • Halocom Media
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 15 ngày

Halocom Media Halocom Media

Planner intern

 • Halocom Media
 • Hồ Chí Minh
 • 2,000,000 VND
 • còn 15 ngày

METUB METUB

Digital Marketing Manager, Social Commerce

 • METUB
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 20 ngày

Clever Group Clever Group

Media Planner (KOL, Influencer) (Revu)

 • Clever Group
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 15 ngày

Clever Group Clever Group

Quản trị Fanpage (CleverAds)

 • Clever Group
 • Hà Nội
 • 7,000,000 - 9,000,000 VND
 • còn 15 ngày

Meey Land Meey Land

Nhân Viên Thiết Kế Đồ Họa - Designer

 • Meey Land
 • Hà Nội
 • 10,000,000 - 15,000,000 VND
 • còn 13 ngày

Happyskin Vietnam Happyskin Vietnam

Media Manager

 • Happyskin Vietnam
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 15 ngày