35 công việc phù hợp

1990 Agency 1990 Agency

Sr. Account Executive

 • 1990 Agency
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 5 ngày

Admicro VCCorp Admicro VCCorp

Account vận hành quảng cáo (Facebook Ads, Google Ads..)

 • Admicro VCCorp
 • Hà Nội
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 36 ngày

Admicro VCCorp Admicro VCCorp

Account Planning_Performance Based

 • Admicro VCCorp
 • Hà Nội
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 15 ngày

YouNet Group YouNet Group

YouNet Media - Business Development Executive

 • YouNet Group
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 5 ngày

Above & Beyond Lab Above & Beyond Lab

Ads Ops (IMC Agency)

 • Above & Beyond Lab
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 19 ngày

PMAX PMAX

Talent Acquisition Executive (Growth Team)

 • PMAX
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 21 ngày

PMAX PMAX

Business Development Executive (SME Business Unit)

 • PMAX
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 21 ngày

PMAX PMAX

B2B Marketing Manager (In-house)

 • PMAX
 • Hồ Chí Minh
 • 20,000,000 - 30,000,000 VND
 • còn 21 ngày

PMAX PMAX

Senior Optimization Executive

 • PMAX
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 21 ngày

PMAX PMAX

Optimization Executive [Performance Marketing]

 • PMAX
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 21 ngày

PMAX PMAX

Senior Account Executive

 • PMAX
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 21 ngày

PMAX PMAX

Account Manager

 • PMAX
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 21 ngày

PMAX PMAX

Account Executive

 • PMAX
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 21 ngày

PMAX PMAX

Digital Copywriter

 • PMAX
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 21 ngày

PMAX PMAX

Graphic Designer

 • PMAX
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 21 ngày

PMAX PMAX

Product Executive

 • PMAX
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 21 ngày

PMAX PMAX

Strategy Executive

 • PMAX
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 21 ngày

PMAX PMAX

Strategy Manager

 • PMAX
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 21 ngày

PMAX PMAX

Strategy Director

 • PMAX
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 21 ngày

PMAX PMAX

Business Development Executive (Inbound Sales)

 • PMAX
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 21 ngày