34 công việc phù hợp

Chin Media Chin Media

Senior Human Resource

 • Chin Media
 • Hồ Chí Minh
 • 12,000,000 - 18,000,000 VND
 • còn 29 ngày

Chin Media Chin Media

Senior Creative Content

 • Chin Media
 • Hồ Chí Minh
 • 10,000,000 - 15,000,000 VND
 • còn 23 ngày

Chin Media Chin Media

Account Manager

 • Chin Media
 • Hồ Chí Minh
 • 23,000,000 - 27,000,000 VND
 • còn 2 ngày

Mekong Communications Agency Mekong Communications Agency

Senior Social Media Executive

 • Mekong Communications Agency
 • Hồ Chí Minh
 • 13,000,000 VND
 • còn 15 ngày

Mekong Communications Agency Mekong Communications Agency

Senior Strategic Planner

 • Mekong Communications Agency
 • Hồ Chí Minh
 • 800 - 1,100 USD
 • còn 15 ngày

Mekong Communications Agency Mekong Communications Agency

Social Media Executive (Talent)

 • Mekong Communications Agency
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 15 ngày

ADV DIGITAL ADV DIGITAL

Senior Account Executive

 • ADV DIGITAL
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 3 ngày

Vietbuzz Ads Vietbuzz Ads

Account Manager

 • Vietbuzz Ads
 • Hồ Chí Minh
 • 20,000,000 VND
 • còn 41 ngày

Vietbuzz Ads Vietbuzz Ads

Performance Manager

 • Vietbuzz Ads
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 19 ngày

Vietbuzz Ads Vietbuzz Ads

Google Ads/SEO Specialist

 • Vietbuzz Ads
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 19 ngày

Vietbuzz Ads Vietbuzz Ads

Art Director

 • Vietbuzz Ads
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 12 ngày

ADV DIGITAL ADV DIGITAL

Social Account Executive (Nữ)

 • ADV DIGITAL
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 33 ngày

Chin Media Chin Media

Creative Content Executive

 • Chin Media
 • Hồ Chí Minh
 • 7,000,000 - 10,000,000 VND
 • còn 2 ngày

Chin Media Chin Media

Senior Digital Marketing

 • Chin Media
 • Hồ Chí Minh
 • 12,000,000 - 18,000,000 VND
 • còn 2 ngày

Skyperry Communication Skyperry Communication

Social Media Intern

 • Skyperry Communication
 • Hồ Chí Minh
 • 3,000,000 VND
 • còn 63 ngày

Chin Media Chin Media

Digital Marketing Manager

 • Chin Media
 • Hồ Chí Minh
 • 20,000,000 - 27,000,000 VND
 • còn 2 ngày

Chin Media Chin Media

Account Executive

 • Chin Media
 • Hồ Chí Minh
 • 7,000,000 - 10,000,000 VND
 • còn 2 ngày

Chin Media Chin Media

Senior Account Executive

 • Chin Media
 • Hồ Chí Minh
 • 12,000,000 - 16,000,000 VND
 • còn 2 ngày

Agency Jobs Agency Jobs

Halocom - Stategic Media Planning Intern Full-time

 • Agency Jobs
 • Hồ Chí Minh
 • 2,000,000 VND
 • còn 39 ngày

Agency Jobs Agency Jobs

Halocom - Optimization Intern Full-time

 • Agency Jobs
 • Hồ Chí Minh
 • 2,000,000 VND
 • còn 39 ngày