3 công việc phù hợp

Đại Việt Đại Việt

Senior Social Media Planner

 • Đại Việt
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 69 ngày

Brand Jobs Brand Jobs

PNJ - Trưởng phòng Marketing

 • Brand Jobs
 • Hà Nội
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 5 ngày

Brand Jobs Brand Jobs

Concung.com - Marketing Manager

 • Brand Jobs
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 7 ngày