2 công việc phù hợp

Clever Group Clever Group

e-Commerce Solution Consultant (Chi nhánh HN & HCM) (CleverX)

  • Clever Group
  • Hồ Chí Minh
  • Thương lượng / cạnh tranh
  • còn 18 ngày

Anh Phi Anh Phi

Digital Marketing Executive

  • Anh Phi
  • Hà Nội
  • 9,000,000 - 15,000,000 VND
  • còn 3 ngày