10 công việc phù hợp

Brand Jobs Brand Jobs

H&M - Marketing Executive

 • Brand Jobs
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 28 ngày

Bibabo Bibabo

Trưởng phòng Digital Marketing

 • Bibabo
 • Hà Nội
 • 30,000,000 - 50,000,000 VND
 • còn 21 ngày

Brand Jobs Brand Jobs

Shopee - Customer Relation Management

 • Brand Jobs
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 21 ngày

Brand Jobs Brand Jobs

Shopee - Public Relations (PR), Senior Associate

 • Brand Jobs
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 21 ngày

Brand Jobs Brand Jobs

Tiki - Strategic Partnership Executive

 • Brand Jobs
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 8 ngày

Brand Jobs Brand Jobs

Tiki - Account Manager - Self-served team (TikiAds)

 • Brand Jobs
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 8 ngày

Brand Jobs Brand Jobs

Annam Group - CEO/COO

 • Brand Jobs
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 29 ngày

Brand Jobs Brand Jobs

Hoàng Phúc International - Senior Marketing

 • Brand Jobs
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 1 ngày

Brand Jobs Brand Jobs

Concung.com - Marketing Manager

 • Brand Jobs
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 24 ngày

Brand Jobs Brand Jobs

Concung.com - Trade Marketing Team Lead

 • Brand Jobs
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 24 ngày