7 công việc phù hợp

C.P Group C.P Group

Project Trainee

 • C.P Group
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 30 ngày

Louistar Việt Nam Louistar Việt Nam

Kế toán tổng hợp

 • Louistar Việt Nam
 • Hồ Chí Minh
 • 10,000,000 - 12,000,000 VND
 • còn 23 ngày

Louistar Việt Nam Louistar Việt Nam

Marketing Manager (ngành hàng Louistar Wine)

 • Louistar Việt Nam
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 20 ngày

Louistar Việt Nam Louistar Việt Nam

Digital Marketing Executive (ngành hàng Louistar Wine)

 • Louistar Việt Nam
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 20 ngày

Louistar Việt Nam Louistar Việt Nam

Sale Manager (ngành hàng Louistar Cosmetic L\'Orsia)

 • Louistar Việt Nam
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 20 ngày

Louistar Việt Nam Louistar Việt Nam

HR Manager

 • Louistar Việt Nam
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 20 ngày

Louistar Việt Nam Louistar Việt Nam

Digital Marketing Executive

 • Louistar Việt Nam
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 20 ngày