19 công việc phù hợp

Điểm nhấn Group Điểm nhấn Group

Digital Marketing Leader

 • Điểm nhấn Group
 • Hồ Chí Minh
 • 1,500 USD
 • còn 32 ngày

Happyskin Vietnam Happyskin Vietnam

Heads of Sales & Marketing

 • Happyskin Vietnam
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 46 ngày

Appota Group Appota Group

Trưởng phòng Quảng cáo Ads Service

 • Appota Group
 • Hà Nội
 • 1,200 - 2,000 USD
 • còn 23 ngày

Clever Group Clever Group

e-Commerce Solution Consultant (Chi nhánh HN & HCM) (CleverX)

 • Clever Group
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 15 ngày

Clever Group Clever Group

Senior Sale (Chi nhánh HN và TP.HCM) (CleverAds)

 • Clever Group
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 15 ngày

Clever Group Clever Group

Chuyên viên tư vấn Digital Marketing (Chi nhánh HN và TP.HCM) (CleverAds)

 • Clever Group
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 15 ngày

Clever Group Clever Group

Publisher Development Executive (Chi nhánh HN/HCM) (Adop)

 • Clever Group
 • Hà Nội
 • 6,000,000 - 9,000,000 VND
 • còn 15 ngày

Clever Group Clever Group

Chuyên viên Tư Vấn (KOL, Influencer) (Revu)

 • Clever Group
 • Hồ Chí Minh
 • 5,000,000 - 8,000,000 VND
 • còn 15 ngày

Clever Group Clever Group

Chuyên viên kinh doanh (Orion Media)

 • Clever Group
 • Hà Nội
 • 6,000,000 - 8,000,000 VND
 • còn 15 ngày

YouNet Group YouNet Group

Account Head (YouNet AM)

 • YouNet Group
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 15 ngày

YouNet Group YouNet Group

Senior Account Executive (YouNet AM)

 • YouNet Group
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 15 ngày

Chin Media Chin Media

Senior Digital Sales Executive

 • Chin Media
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 30 ngày

Hiip Hiip

Business Development Manager

 • Hiip
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 15 ngày

Chin Media Chin Media

Business Development Executive

 • Chin Media
 • Hồ Chí Minh
 • 8,000,000 - 12,000,000 VND
 • còn 30 ngày

YouNet Group YouNet Group

Business Development Executive (YouNet Media)

 • YouNet Group
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 15 ngày

METUB METUB

Business Development Executive, Music

 • METUB
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 15 ngày

METUB METUB

Business Development (Agency & Brand Partnership)

 • METUB
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 15 ngày

YouNet Group YouNet Group

Business Development Manager (YouNet Media)

 • YouNet Group
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 15 ngày

YouNet Group YouNet Group

Senior Business Development Executive (YouNet Media)

 • YouNet Group
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 15 ngày