9 công việc phù hợp

Novaon Group Novaon Group

Chuyên viên kinh doanh dịch vụ Digital Marketing

 • Novaon Group
 • Hà Nội
 • 12,000,000 - 30,000,000 VND
 • còn 30 ngày

YouNet Group YouNet Group

Business Development Trainee (Buzzmetrics)

 • YouNet Group
 • Hồ Chí Minh
 • 4,000,000 VND
 • còn 1 ngày

Blueseed Digital Blueseed Digital

Senior Business Development (Inspirato Media)

 • Blueseed Digital
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 60 ngày

Blueseed Digital Blueseed Digital

Business Development Manager (Inspirato Media)

 • Blueseed Digital
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 60 ngày

Brand Jobs Brand Jobs

Tiki - Associate Brand Partnership Manager

 • Brand Jobs
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 28 ngày

Blueseed Digital Blueseed Digital

Senior Business Development

 • Blueseed Digital
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 48 ngày

Blueseed Digital Blueseed Digital

Business Development Manager

 • Blueseed Digital
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 48 ngày

AdAsia Holdings - AnyMind Group AdAsia Holdings - AnyMind Group

Influencer Marketing Executive

 • AdAsia Holdings - AnyMind Group
 • Hà Nội
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 60 ngày

Agency Jobs Agency Jobs

TikTok - Agency Partnership Manager

 • Agency Jobs
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 26 ngày