14 công việc phù hợp

YouNet Group YouNet Group

YouNet Media - Senior Business Development Executive

 • YouNet Group
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 28 ngày

Admicro VCCorp Admicro VCCorp

Sales Executive

 • Admicro VCCorp
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 28 ngày

Admicro VCCorp Admicro VCCorp

Sales executive - Chuyên viên tư vấn giải pháp truyền thông

 • Admicro VCCorp
 • Hà Nội
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 12 ngày


LengKeng LengKeng

Trưởng Nhóm Kinh Doanh Truyền Thông (Senior Am) - Media Agency - Thu Nhập Trên 20 Triệu/ Tháng

 • LengKeng
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 27 ngày

Admicro VCCorp Admicro VCCorp

Thu thập và thẩm định nhãn hàng

 • Admicro VCCorp
 • Hà Nội
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 27 ngày

Admicro VCCorp Admicro VCCorp

Quản lý và thúc đẩy site báo chí

 • Admicro VCCorp
 • Hà Nội
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 25 ngày

LengKeng LengKeng

Partner Manager (Chuyên Viên Đối Tác) - Media Agency

 • LengKeng
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 27 ngày

PMAX PMAX

Business Development Executive

 • PMAX
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 13 ngày

PMAX PMAX

Business Development Manager

 • PMAX
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 13 ngày

LengKeng LengKeng

Nhân viên triển khai

 • LengKeng
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 27 ngày

LengKeng LengKeng

Account Manager

 • LengKeng
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 27 ngày

LengKeng LengKeng

Business Development/ Chuyên Viên Phát Triển Kinh Doanh ( Truyền Thông )

 • LengKeng
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 27 ngày

Brand Jobs Brand Jobs

Shopee - Growth Marketing Campaign

 • Brand Jobs
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 25 ngày