20 công việc phù hợp

Lamp Agency Lamp Agency

Business Development Executive

 • Lamp Agency
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 5 ngày

Sao Kim Branding Sao Kim Branding

Branch Director

 • Sao Kim Branding
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 20 ngày

Sao Kim Branding Sao Kim Branding

Digital Sales Manager

 • Sao Kim Branding
 • Hà Nội
 • 800 - 1,000 USD
 • còn 64 ngày

Sao Kim Branding Sao Kim Branding

Business Development Manager

 • Sao Kim Branding
 • Hà Nội
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 33 ngày

Hiip Hiip

Business Development Manager

 • Hiip
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 33 ngày

Brand Jobs Brand Jobs

Foody.vn - Merchant Performance Managing Lead

 • Brand Jobs
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 41 ngày

Zalo Careers Zalo Careers

Partnership Manager (Zalo Ads)

 • Zalo Careers
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 41 ngày

Brand Jobs Brand Jobs

Shopee - Business Development

 • Brand Jobs
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 33 ngày

Brand Jobs Brand Jobs

Shopee - Business Development Intern

 • Brand Jobs
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 33 ngày

Brand Jobs Brand Jobs

Lazada - Marketing Solution Manager

 • Brand Jobs
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 33 ngày

Brand Jobs Brand Jobs

Sendo - Business Development Manager (E-payment)

 • Brand Jobs
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 33 ngày

Brand Jobs Brand Jobs

Foody.vn - Business Development Executive

 • Brand Jobs
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 33 ngày

Brand Jobs Brand Jobs

Foody.vn - Business Development Supervisor

 • Brand Jobs
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 33 ngày

Brand Jobs Brand Jobs

Foody.vn - Business Development Supervisor

 • Brand Jobs
 • Hà Nội
 • 9,000,000 - 18,000,000 VND
 • còn 33 ngày

Blueseed Digital Blueseed Digital

Senior Business Development (Inspirato Media)

 • Blueseed Digital
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 64 ngày

Blueseed Digital Blueseed Digital

Business Development Manager (Inspirato Media)

 • Blueseed Digital
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 64 ngày

Brand Jobs Brand Jobs

Lazada - Strategic Partnership Senior Manager

 • Brand Jobs
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 33 ngày

Blueseed Digital Blueseed Digital

Senior Business Development

 • Blueseed Digital
 • Hà Nội
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 51 ngày

Blueseed Digital Blueseed Digital

Business Development Manager

 • Blueseed Digital
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 51 ngày

Agency Jobs Agency Jobs

Marcom Mate - Business Development Executive

 • Agency Jobs
 • Hà Nội
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 5 ngày