19 công việc phù hợp

TENMAX VIETNAM TENMAX VIETNAM

Digital Sales Manager

 • TENMAX VIETNAM
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 2 ngày

TENMAX VIETNAM TENMAX VIETNAM

Publisher Business Development

 • TENMAX VIETNAM
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 2 ngày

Hiip Hiip

Business Development Manager

 • Hiip
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 24 ngày

MegaMedia MegaMedia

Business Developer (Chuyên viên phát triển kinh doanh)

 • MegaMedia
 • Hồ Chí Minh
 • 10,000,000 - 15,000,000 VND
 • còn 86 ngày

Mix Digital Mix Digital

Business Development Executive

 • Mix Digital
 • Hà Nội
 • 8,000,000 - 15,000,000 VND
 • còn 24 ngày

Vân Tay Media Vân Tay Media

Account Executive - Fulltime

 • Vân Tay Media
 • Hồ Chí Minh
 • 8,000,000 - 10,000,000 VND
 • còn 24 ngày

MegaMedia MegaMedia

Business Developer (Chuyên viên phát triển kinh doanh)

 • MegaMedia
 • Hà Nội
 • 10,000,000 - 15,000,000 VND
 • còn 86 ngày

AdAsia Holdings - AnyMind Group AdAsia Holdings - AnyMind Group

Programmatic Publisher Engagement Executive

 • AdAsia Holdings - AnyMind Group
 • Hồ Chí Minh
 • 500 USD
 • còn 19 ngày

Brand Jobs Brand Jobs

VNG - Business Development Manager

 • Brand Jobs
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 23 ngày

TSP Digital Performance TSP Digital Performance

Business Development Supervisor/Senior Executive

 • TSP Digital Performance
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 22 ngày

J&T express J&T express

Nhân viên quản lý nhượng quyền

 • J&T express
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 20 ngày

PEACH Consulting PEACH Consulting

Business Analyst Intern

 • PEACH Consulting
 • Hồ Chí Minh
 • 3,000,000 VND
 • còn 14 ngày

Blueseed Blueseed

Senior Business Development Executive

 • Blueseed
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 12 ngày

Blueseed Blueseed

Business Development Manager

 • Blueseed
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 12 ngày

Blueseed Blueseed

Senior Business Development

 • Blueseed
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 12 ngày

YouNet Group YouNet Group

YouNet Media - Senior Business Development Executive

 • YouNet Group
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 24 ngày

Agency Jobs Agency Jobs

Hiip - Business Development Manager

 • Agency Jobs
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 2 ngày

Admicro VCCorp Admicro VCCorp

Planning mảng Event / OOH / Offline

 • Admicro VCCorp
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 36 ngày

Admicro VCCorp Admicro VCCorp

Nhân viên quản lý nhãn X-class

 • Admicro VCCorp
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 36 ngày