4 công việc phù hợp

Chin Media Chin Media

Account Executive

 • Chin Media
 • Hồ Chí Minh
 • 7,000,000 - 10,000,000 VND
 • còn 30 ngày

Chin Media Chin Media

Account Manager

 • Chin Media
 • Hồ Chí Minh
 • 23,000,000 - 27,000,000 VND
 • còn 30 ngày

ADV DIGITAL ADV DIGITAL

Cosmetic Account Executive (Nữ)

 • ADV DIGITAL
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 30 ngày

ADV DIGITAL ADV DIGITAL

Social Account Executive (Nữ)

 • ADV DIGITAL
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 30 ngày