15 công việc phù hợp

Halocom Media Halocom Media

Account Intern

 • Halocom Media
 • Hồ Chí Minh
 • 2,000,000 VND
 • còn 15 ngày

Vietstarmax Vietstarmax

Account Executive (Hà Nội Office)

 • Vietstarmax
 • Hà Nội
 • 6,000,000 - 10,000,000 VND
 • còn 46 ngày

Vietstarmax Vietstarmax

Account Manager (Hà Nội Office)

 • Vietstarmax
 • Hà Nội
 • 8,000,000 - 12,000,000 VND
 • còn 46 ngày

Vietstarmax Vietstarmax

Account Manager (HCM Office)

 • Vietstarmax
 • Hồ Chí Minh
 • 10,000,000 - 15,000,000 VND
 • còn 46 ngày

Vietstarmax Vietstarmax

Account Executive (HCM Office)

 • Vietstarmax
 • Hồ Chí Minh
 • 8,000,000 - 12,000,000 VND
 • còn 46 ngày

Vietstarmax Vietstarmax

Account Executive

 • Vietstarmax
 • Hồ Chí Minh
 • 10,000,000 - 15,000,000 VND
 • còn 46 ngày

IMS IMS

Account Manager - Event & Activation

 • IMS
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 15 ngày

Clever Group Clever Group

Account Executive (CleverAds)

 • Clever Group
 • Hồ Chí Minh
 • 6,000,000 - 8,000,000 VND
 • còn 15 ngày

ADV DIGITAL ADV DIGITAL

Account Executive (Nữ)

 • ADV DIGITAL
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 15 ngày

ADV DIGITAL ADV DIGITAL

Social Account Executive (Nữ)

 • ADV DIGITAL
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 15 ngày

ADV DIGITAL ADV DIGITAL

Account Intern

 • ADV DIGITAL
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 15 ngày

METUB METUB

Partner Success Intern

 • METUB
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 15 ngày

METUB METUB

Partner Success Executive

 • METUB
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 15 ngày

Happyskin Vietnam Happyskin Vietnam

Spa Manager

 • Happyskin Vietnam
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 15 ngày

METUB METUB

Partner Retainer (non-sales)

 • METUB
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 15 ngày