5 công việc phù hợp

Hiip Hiip

Senior Business Development Executive

 • Hiip
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 24 ngày

Cốc Cốc Cốc Cốc

Account Manager (Game)

 • Cốc Cốc
 • Hồ Chí Minh
 • 600 - 800 USD
 • còn 24 ngày

Cốc Cốc Cốc Cốc

Account Manager (Autovehicle, Airlines & Real Estate)

 • Cốc Cốc
 • Hà Nội
 • 500 - 700 USD
 • còn 24 ngày

Blueseed Blueseed

Head of Sales

 • Blueseed
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 12 ngày

Rich Media Group Rich Media Group

Nhân viên kinh doanh

 • Rich Media Group
 • Hà Nội
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 5 ngày