2 công việc phù hợp

Hiip Hiip

Senior Business Development Executive

  • Hiip
  • Hồ Chí Minh
  • Thương lượng / cạnh tranh
  • còn 33 ngày

Brand Jobs Brand Jobs

Sun Group - Director of Sales & Marketing (Khách sạn Capella)

  • Brand Jobs
  • Hà Nội
  • Thương lượng / cạnh tranh
  • còn 5 ngày