8 công việc phù hợp

CREATORY CREATORY

Business Strategist

 • CREATORY
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 24 ngày

GrowUpWork GrowUpWork

Developer - Tiếng Nhật N3

 • GrowUpWork
 • Hồ Chí Minh
 • 2,500 - 4,200 USD
 • còn 86 ngày

GrowUpWork GrowUpWork

Web Designer - Tiếng Nhật N3

 • GrowUpWork
 • Hồ Chí Minh
 • 2,500 - 3,500 USD
 • còn 86 ngày

GrowUpWork GrowUpWork

BrSE - Tiếng Nhật N2

 • GrowUpWork
 • Hồ Chí Minh
 • 3,500 - 5,000 USD
 • còn 86 ngày

GrowUpWork GrowUpWork

Project Leader - Tiếng Nhật N2

 • GrowUpWork
 • Hồ Chí Minh
 • 3,000 - 5,000 USD
 • còn 86 ngày

GrowUpWork GrowUpWork

Android/Ios Developer(Object-C/Swift, Java/Kotlin, ReactNative) - Tiếng Nhật N3

 • GrowUpWork
 • Hồ Chí Minh
 • 2,000 - 3,000 USD
 • còn 86 ngày

GrowUpWork GrowUpWork

Web application (PHP, C#, Ruby, Java, HTML) - Tiếng nhật N3

 • GrowUpWork
 • Hồ Chí Minh
 • 2,000 - 3,000 USD
 • còn 86 ngày

Blueseed Blueseed

Web Developer

 • Blueseed
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 12 ngày