2 công việc phù hợp

Novaon Group Novaon Group

Senior Strategic Planner

  • Novaon Group
  • Hà Nội
  • 15,000,000 - 30,000,000 VND
  • còn 30 ngày

YouNet Group YouNet Group

[Research Trainee] - Buzzmetrics Fresh Researcher 2021

  • YouNet Group
  • Hồ Chí Minh
  • Thương lượng / cạnh tranh
  • còn 30 ngày