4 công việc phù hợp

Decision Lab Decision Lab

Manager, Research & Insights

 • Decision Lab
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 14 ngày

Decision Lab Decision Lab

Manager, AudienceReport

 • Decision Lab
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 14 ngày

Meey Land Meey Land

Content Strategist - Ecommerce Copywriter

 • Meey Land
 • Hà Nội
 • 10,000,000 - 20,000,000 VND
 • còn 12 ngày

YouNet Group YouNet Group

Market Research Analyst (Buzzmetrics)

 • YouNet Group
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 14 ngày