5 công việc phù hợp

Cốc Cốc Cốc Cốc

Marketing Research Assistant (6-Month Contract)

 • Cốc Cốc
 • Hà Nội
 • 7,000,000 - 10,000,000 VND
 • còn 24 ngày

GCOMM GCOMM

Business Analytics Executive

 • GCOMM
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 2 ngày

BuzzMetrics BuzzMetrics

Marketing Data Analyst (Benchmark)

 • BuzzMetrics
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 6 ngày

BuzzMetrics BuzzMetrics

Marketing Data Analyst (Full-time/Part-time)

 • BuzzMetrics
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 6 ngày

BuzzMetrics BuzzMetrics

Research Executive

 • BuzzMetrics
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 36 ngày