7 công việc phù hợp

Yomedia Yomedia

Digital Account Executive

 • Yomedia
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 28 ngày

Yomedia Yomedia

Digital Account Manager

 • Yomedia
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 26 ngày

Cốc Cốc Cốc Cốc

Content Marketing Executive

 • Cốc Cốc
 • Hà Nội
 • 500 - 600 USD
 • còn 24 ngày

YADEA YADEA

PR & Communications Specialist

 • YADEA
 • Hà Nội
 • 500 - 900 USD
 • còn 24 ngày

Brand Jobs Brand Jobs

Shopee - Public Relations (PR), Senior Associate

 • Brand Jobs
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 21 ngày

PEACH Consulting PEACH Consulting

PR Marketing Intern

 • PEACH Consulting
 • Hồ Chí Minh
 • 3,000,000 VND
 • còn 14 ngày

Brand Jobs Brand Jobs

VIETTEL - Chuyên Viên Truyền Thông

 • Brand Jobs
 • Hà Nội
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 22 ngày