5 công việc phù hợp

Happyskin Vietnam Happyskin Vietnam

Beauty Content Editor

 • Happyskin Vietnam
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 5 ngày

Agency Jobs Agency Jobs

HALO Communications - PR Supervisor

 • Agency Jobs
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 1 ngày

Brand Jobs Brand Jobs

Sun Group - Trưởng Phòng Truyền Thông Marketing (BanaHills)

 • Brand Jobs
 • Đà Nẵng
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 5 ngày

Zalo Careers Zalo Careers

Senior PR Executive (Zalo)

 • Zalo Careers
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 49 ngày

Brand Jobs Brand Jobs

Shopee - Public Relations (Content Production)

 • Brand Jobs
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 33 ngày