4 công việc phù hợp

Fans Communications Fans Communications

Social Media Excutive

 • Fans Communications
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 27 ngày

Blueseed Digital Blueseed Digital

Senior Media Planner

 • Blueseed Digital
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 68 ngày

AdAsia Holdings - AnyMind Group AdAsia Holdings - AnyMind Group

Ad Operations Executive/ Media Executive

 • AdAsia Holdings - AnyMind Group
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 68 ngày

Irisgo PR Digital Irisgo PR Digital

Media Performance Executive

 • Irisgo PR Digital
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 68 ngày