11 công việc phù hợp

Chin Media Chin Media

Senior Digital Marketing

 • Chin Media
 • Hồ Chí Minh
 • 12,000,000 - 18,000,000 VND
 • còn 7 ngày

Newsmedia Newsmedia

PR Executive

 • Newsmedia
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 38 ngày

Chin Media Chin Media

Senior Digital Marketing Executive

 • Chin Media
 • Hồ Chí Minh
 • 12,000,000 - 18,000,000 VND
 • còn 1 ngày

Chin Media Chin Media

Digital Marketing Manager

 • Chin Media
 • Hồ Chí Minh
 • 20,000,000 - 27,000,000 VND
 • còn 7 ngày

Agency Jobs Agency Jobs

Halocom - Stategic Media Planning Intern Full-time

 • Agency Jobs
 • Hồ Chí Minh
 • 2,000,000 VND
 • còn 44 ngày

Agency Jobs Agency Jobs

Halocom - Optimization Intern Full-time

 • Agency Jobs
 • Hồ Chí Minh
 • 2,000,000 VND
 • còn 44 ngày


Vccorp Vccorp

Biên tập viên Kinh tế vĩ mô - CafeF

 • Vccorp
 • Hà Nội
 • 500 USD
 • còn 8 ngày

Chin Media Chin Media

Performance Marketing Manager

 • Chin Media
 • Hồ Chí Minh
 • 20,000,000 - 30,000,000 VND
 • còn 4 ngày

Brand Jobs Brand Jobs

OPPO - Media Planner

 • Brand Jobs
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 24 ngày

Agency Jobs Agency Jobs

TBWA Group Vietnam - Media Specialist

 • Agency Jobs
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 24 ngày