7 công việc phù hợp

CREATORY CREATORY

Video Producer

 • CREATORY
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 28 ngày

GIGAN JSC - Performance Marketing Agency GIGAN JSC - Performance Marketing Agency

Graphic Design

 • GIGAN JSC - Performance Marketing Agency
 • Hồ Chí Minh
 • 400 - 500 USD
 • còn 9 ngày

1990 Agency 1990 Agency

Graphics Designer

 • 1990 Agency
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 24 ngày

Chin Media Chin Media

Graphic Designer

 • Chin Media
 • Hồ Chí Minh
 • 8,000,000 - 12,000,000 VND
 • còn 7 ngày

Bread n’ Tea Bread n’ Tea

Designer (Thiết kế đồ họa)

 • Bread n’ Tea
 • Hà Nội
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 13 ngày

1990 Agency 1990 Agency

Motion Graphic Design

 • 1990 Agency
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 24 ngày

Skyperry Communication Skyperry Communication

Senior Designer -Team Leader

 • Skyperry Communication
 • Hồ Chí Minh
 • 14,000,000 VND
 • còn 9 ngày