6 công việc phù hợp

Lamp Agency Lamp Agency

Creative Designer Lead

 • Lamp Agency
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 5 ngày

Vietbuzz Ads Vietbuzz Ads

Senior Designer

 • Vietbuzz Ads
 • Hồ Chí Minh
 • 14,000,000 - 18,000,000 VND
 • còn 62 ngày

Brand Jobs Brand Jobs

Shopee - Associate Graphic Designer

 • Brand Jobs
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 33 ngày

Vietbuzz Ads Vietbuzz Ads

Graphic Designer

 • Vietbuzz Ads
 • Hồ Chí Minh
 • 8,000,000 - 13,000,000 VND
 • còn 64 ngày

Brand Jobs Brand Jobs

Foody.vn - Graphic Designer

 • Brand Jobs
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 33 ngày

1990 Agency 1990 Agency

Graphics Designer

 • 1990 Agency
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 5 ngày