8 công việc phù hợp

1990 Agency 1990 Agency

Graphics Designer

 • 1990 Agency
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 11 ngày

YouNet Group YouNet Group

Mango Digital - Senior Multimedia Designer

 • YouNet Group
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 3 ngày

YouNet Group YouNet Group

Mango Digital - Multimedia Designer

 • YouNet Group
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 20 ngày

PMAX PMAX

Video Creator

 • PMAX
 • Hồ Chí Minh
 • 8,000,000 - 15,000,000 VND
 • còn 12 ngày

PMAX PMAX

Graphic Designer

 • PMAX
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 12 ngày

Fans Communications Fans Communications

Graphic Designer Intern

 • Fans Communications
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 26 ngày

Wisdom Agency Wisdom Agency

Graphic Designer

 • Wisdom Agency
 • Hồ Chí Minh
 • 300 - 600 USD
 • còn 12 ngày

Fans Communications Fans Communications

Art Director (Associate)

 • Fans Communications
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 26 ngày