17 công việc phù hợp

Halocom Media Halocom Media

Planner intern

 • Halocom Media
 • Hồ Chí Minh
 • 2,000,000 VND
 • còn 15 ngày

Appota Group Appota Group

Account Manager (Adsota Agency)

 • Appota Group
 • Hà Nội
 • 500 - 800 USD
 • còn 15 ngày

Appota Group Appota Group

Trưởng nhóm Vận hành Quảng cáo

 • Appota Group
 • Hà Nội
 • 800 - 1,200 VND
 • còn 30 ngày

April Advertising April Advertising

Social Media Design

 • April Advertising
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 15 ngày

April Advertising April Advertising

Senior Copywriter

 • April Advertising
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 15 ngày

Clever Group Clever Group

Quản trị Fanpage (CleverAds)

 • Clever Group
 • Hà Nội
 • 7,000,000 - 9,000,000 VND
 • còn 15 ngày

Vietstarmax Vietstarmax

Nhân Viên Sáng Tạo (Creative Copywriter) - Văn Phòng Hồ Chí Minh

 • Vietstarmax
 • Hồ Chí Minh
 • 10,000,000 - 15,000,000 VND
 • còn 15 ngày

Vietstarmax Vietstarmax

Nhân Viên Sáng Tạo (Creative Copywriter) - Trụ Sở Hà Nội

 • Vietstarmax
 • Hà Nội
 • 8,000,000 - 10,000,000 VND
 • còn 15 ngày

Mekong Communications Agency Mekong Communications Agency

Senior Graphic Designer

 • Mekong Communications Agency
 • Hồ Chí Minh
 • 800 - 1,100 USD
 • còn 15 ngày

Mekong Communications Agency Mekong Communications Agency

Senior Social Media Executive

 • Mekong Communications Agency
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 15 ngày

Chin Media Chin Media

Creative Content Executive

 • Chin Media
 • Hồ Chí Minh
 • 8,000,000 - 12,000,000 VND
 • còn 30 ngày

Chin Media Chin Media

Senior Creative Content

 • Chin Media
 • Hồ Chí Minh
 • 10,000,000 - 17,000,000 VND
 • còn 27 ngày

Brand 2 Asia Brand 2 Asia

Branding Copywriter

 • Brand 2 Asia
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 15 ngày

METUB METUB

Art Director (Brand Services)

 • METUB
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 15 ngày

METUB METUB

Associate Creative Director

 • METUB
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 15 ngày

1990 Agency 1990 Agency

Creative Content Leader

 • 1990 Agency
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 46 ngày

1990 Agency 1990 Agency

Sr. Account Executive

 • 1990 Agency
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 46 ngày