11 công việc phù hợp

Halocom Media Halocom Media

Marketing Intern

 • Halocom Media
 • Hồ Chí Minh
 • 2,000,000 VND
 • còn 15 ngày

Halocom Media Halocom Media

Planner intern

 • Halocom Media
 • Hồ Chí Minh
 • 2,000,000 VND
 • còn 15 ngày

Halocom Media Halocom Media

Senior Marketing Executive - Product Marketing

 • Halocom Media
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 15 ngày

Halocom Media Halocom Media

Marketing Intern

 • Halocom Media
 • Hồ Chí Minh
 • 2,000,000 VND
 • còn 15 ngày

Creasia Creasia

Senior Strategic Planner

 • Creasia
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 29 ngày

We Create Content We Create Content

Strategic Planner (English is a MUST)

 • We Create Content
 • Hà Nội
 • 13,000,000 - 15,000,000 VND
 • còn 28 ngày

April Advertising April Advertising

Strategic Planner

 • April Advertising
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 15 ngày

IMS IMS

Strategic Planning Executive

 • IMS
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 15 ngày

IMS IMS

Strategic Planning Intern

 • IMS
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 15 ngày

METUB METUB

Digital Planner, Influencer & Digital Marketing

 • METUB
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 15 ngày

Mekong Communications Agency Mekong Communications Agency

Senior Strategic Planner

 • Mekong Communications Agency
 • Hồ Chí Minh
 • 1,000 - 1,400 USD
 • còn 15 ngày