4 công việc phù hợp

Mekong Communications Agency Mekong Communications Agency

Senior Strategic Planner

 • Mekong Communications Agency
 • Hồ Chí Minh
 • 800 - 1,100 USD
 • còn 12 ngày

BloomEvent BloomEvent

Creative Planner

 • BloomEvent
 • Hồ Chí Minh
 • 500 VND
 • còn 30 ngày

April Advertising April Advertising

Digital Planner

 • April Advertising
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 15 ngày

Brand Jobs Brand Jobs

Viettel Digital - Marketing Campaign

 • Brand Jobs
 • Hà Nội
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 42 ngày