7 công việc phù hợp

Mix Digital Mix Digital

Strategic Planner

 • Mix Digital
 • Hà Nội
 • 15,000,000 - 20,000,000 VND
 • còn 24 ngày

Cốc Cốc Cốc Cốc

Strategic Planner

 • Cốc Cốc
 • Hồ Chí Minh
 • 800 - 1,000 USD
 • còn 24 ngày

Vietbuzz Ads Vietbuzz Ads

Senior Planning Manager

 • Vietbuzz Ads
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 24 ngày

Brand Jobs Brand Jobs

Tiki - Strategic Partnership Executive

 • Brand Jobs
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 8 ngày

Agency Jobs Agency Jobs

TBWA Group Vietnam - Digital Strategist/Planner

 • Agency Jobs
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 8 ngày

Vietbuzz Ads Vietbuzz Ads

Senior Digital Planner

 • Vietbuzz Ads
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 6 ngày

Chin Media Chin Media

Strategic Planner

 • Chin Media
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 25 ngày