6 công việc phù hợp

Lamp Agency Lamp Agency

Senior Strategic Planner

 • Lamp Agency
 • Hồ Chí Minh
 • 14,000,000 VND
 • còn 33 ngày

Sao Kim Branding Sao Kim Branding

Strategic Planner

 • Sao Kim Branding
 • Hà Nội
 • 800 - 1,200 USD
 • còn 20 ngày

YouNet Group YouNet Group

Planning Manager (Mango Digital linked with YouNet)

 • YouNet Group
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 31 ngày

YouNet Group YouNet Group

Strategic Planner (Mango Digital linked with YouNet)

 • YouNet Group
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 31 ngày

April Advertising April Advertising

Strategic Planner

 • April Advertising
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 5 ngày

Agency Jobs Agency Jobs

KÂY EVENT - Strategic Planner Manager (Event & Activation)

 • Agency Jobs
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 23 ngày