3 công việc phù hợp

PMAX PMAX

Strategic Planning Manager

 • PMAX
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 29 ngày

PMAX PMAX

Strategic Planning Executive

 • PMAX
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 29 ngày

ECO Pharma ECO Pharma

Chuyên gia chiến lược Marketing

 • ECO Pharma
 • Hồ Chí Minh
 • 5,000 - 7,000 USD
 • còn 3 ngày