9 công việc phù hợp

April Advertising April Advertising

Senior Account Executive

 • April Advertising
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 12 ngày

April Advertising April Advertising

Account Manager

 • April Advertising
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 12 ngày

Agency Jobs Agency Jobs

KÂY EVENT - Account Manager (Event)

 • Agency Jobs
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 30 ngày

Agency Jobs Agency Jobs

HALO Communications - Digital Account Executive

 • Agency Jobs
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 9 ngày

Agency Jobs Agency Jobs

TBWA Group Vietnam - Senior Account Executive(IMC)

 • Agency Jobs
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 70 ngày

Agency Jobs Agency Jobs

TBWA Group Vietnam - Associate Account Manager/Account Manager (Digital)

 • Agency Jobs
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 10 ngày

Agency Jobs Agency Jobs

Masso Group - Senior Account Executive

 • Agency Jobs
 • Hà Nội
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 12 ngày

Agency Jobs Agency Jobs

Marcom Mate - Trưởng Bộ Phận Account

 • Agency Jobs
 • Hà Nội
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 40 ngày

Brand Jobs Brand Jobs

Lazada - CRM Senior Manager

 • Brand Jobs
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 39 ngày