5 công việc phù hợp

Admicro VCCorp Admicro VCCorp

Account vận hành quảng cáo (Facebook Ads, Google Ads..)

 • Admicro VCCorp
 • Hà Nội
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 32 ngày

Admicro VCCorp Admicro VCCorp

Account Planning_Performance Based

 • Admicro VCCorp
 • Hà Nội
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 11 ngày

Admicro VCCorp Admicro VCCorp

Nhân viên Outbound Sales

 • Admicro VCCorp
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 8 ngày

Lava Digital Lava Digital

Sr Adops Executive

 • Lava Digital
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 31 ngày

Brand Jobs Brand Jobs

Vinasoy - Chuyên viên Marketing kênh (Marketing Activation)

 • Brand Jobs
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 31 ngày