5 công việc phù hợp

Brand Jobs Brand Jobs

H&M - Marketing Executive

 • Brand Jobs
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 28 ngày

Brand Jobs Brand Jobs

Miwon - Nhân Viên Marketing - Product Marketing

 • Brand Jobs
 • Hà Nội
 • 8,000,000 - 10,000,000 VND
 • còn 23 ngày

Brand Jobs Brand Jobs

Satori - Chuyên viên Trade Marketing (Kênh GT)

 • Brand Jobs
 • Hồ Chí Minh
 • 12,000,000 - 16,000,000 VND
 • còn 114 ngày

Brand Jobs Brand Jobs

Concung.com - Trade Marketing Team Lead

 • Brand Jobs
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 24 ngày

Brands Vietnam Brands Vietnam

Content Executive

 • Brands Vietnam
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 9 ngày