1 công việc phù hợp

YouNet Group YouNet Group

YouNet Group - HR Generalist

  • YouNet Group
  • Hồ Chí Minh
  • Thương lượng / cạnh tranh
  • còn 3 ngày