2 công việc phù hợp

Chin Media Chin Media

Senior Human Resource

  • Chin Media
  • Hồ Chí Minh
  • 12,000,000 - 18,000,000 VND
  • còn 26 ngày

Admicro VCCorp Admicro VCCorp

Assistant to Deputy Manager

  • Admicro VCCorp
  • Hồ Chí Minh
  • Thương lượng / cạnh tranh
  • còn 57 ngày