4 công việc phù hợp

Chin Media Chin Media

Nhân viên Sales Admin

 • Chin Media
 • Hồ Chí Minh
 • 10,000,000 - 13,000,000 VND
 • còn 36 ngày

YouNet Group YouNet Group

Finance Intern (YouNet Group)

 • YouNet Group
 • Hồ Chí Minh
 • 2,000,000 VND
 • còn 20 ngày

Decision Lab Decision Lab

[Part-time] Accounting & Admin Assistant

 • Decision Lab
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 14 ngày

TMRW Vietnam TMRW Vietnam

Accountant cum Admin

 • TMRW Vietnam
 • Hồ Chí Minh
 • 7,000,000 - 15,000,000 VND
 • còn 14 ngày