2 công việc phù hợp

Lamp Agency Lamp Agency

Group Finance & Accounting Executive

  • Lamp Agency
  • Hồ Chí Minh
  • Thương lượng / cạnh tranh
  • còn 5 ngày

Brands Vietnam Brands Vietnam

Content Executive (Mảng Tài chính)

  • Brands Vietnam
  • Hồ Chí Minh
  • 6,000,000 - 8,000,000 VND
  • còn 3 ngày