2 công việc phù hợp

GEM Digital Agency GEM Digital Agency

Digital Technique Team Leader

  • GEM Digital Agency
  • Hà Nội
  • 15,000,000 VND
  • còn 24 ngày

Blueseed Blueseed

Data Analyst Lead

  • Blueseed
  • Hồ Chí Minh
  • Thương lượng / cạnh tranh
  • còn 12 ngày