4 công việc phù hợp

Brand Jobs Brand Jobs

Beamin - Campaign Optimization Lead

 • Brand Jobs
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 42 ngày

Zalo Careers Zalo Careers

Senior Data Analyst (Zalo Ads)

 • Zalo Careers
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 51 ngày

Brand Jobs Brand Jobs

Foody.vn - Senior Business Analyst

 • Brand Jobs
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 43 ngày

Brand Jobs Brand Jobs

Beamin - Performance Marketer Intern

 • Brand Jobs
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 43 ngày