2 công việc phù hợp

Clever Group Clever Group

Nhân viên phân tích dữ liệu MXH - Data Analytics

  • Clever Group
  • Hồ Chí Minh
  • 7,000,000 - 10,000,000 VND
  • còn 16 ngày

1990 Agency 1990 Agency

MEDIA PERFORMANCE

  • 1990 Agency
  • Hồ Chí Minh
  • Thương lượng / cạnh tranh
  • còn 47 ngày