32 công việc phù hợp

YouNet Group YouNet Group

YouNet Group - Marketing Manager

 • YouNet Group
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 56 ngày

YouNet Group YouNet Group

YouNet AM - Content Creative Executive

 • YouNet Group
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 25 ngày

PMAX PMAX

E-commerce Executive

 • PMAX
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 21 ngày

PMAX PMAX

Content Marketing Executive (Junior/Senior)

 • PMAX
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 21 ngày

Trinity Group Trinity Group

Account Executive (for The Brandus)

 • Trinity Group
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 9 ngày

Trinity Group Trinity Group

Account Manager (for The Brandus)

 • Trinity Group
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 9 ngày

Trinity Group Trinity Group

Senior Project Executive - Merchandise (for E-motion)

 • Trinity Group
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 9 ngày

Trinity Group Trinity Group

2D Designer (for Trinity Live)

 • Trinity Group
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 9 ngày

Trinity Group Trinity Group

3D Designer (for Trinity Live)

 • Trinity Group
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 9 ngày

Trinity Group Trinity Group

Account Executive (for Trinity Live)

 • Trinity Group
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 9 ngày

Trinity Group Trinity Group

Account Manager (for Trinity Live)

 • Trinity Group
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 9 ngày

Trinity Group Trinity Group

Creative Planning Director (for Trinity Live)

 • Trinity Group
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 9 ngày

Trinity Group Trinity Group

Planning Executive (for Trinity Live)

 • Trinity Group
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 9 ngày

YouNet Group YouNet Group

Mango Digital - Social Community Executive (open to senior)

 • YouNet Group
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 17 ngày

Admicro VCCorp Admicro VCCorp

Chuyên viên tư vấn và lập kế hoạch truyền thông ( Fresher -> senior)

 • Admicro VCCorp
 • Hà Nội
 • 500 - 1,500 USD
 • còn 22 ngày

Admicro VCCorp Admicro VCCorp

Xây dựng thương hiệu - Corporate branding

 • Admicro VCCorp
 • Hà Nội
 • 500 - 1,200 USD
 • còn 22 ngày

Admicro VCCorp Admicro VCCorp

Chuyên viên cao cấp tư vấn xây dựng thương hiệu

 • Admicro VCCorp
 • Hà Nội
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 9 ngày

PMAX PMAX

Business Development Executive (SME Business Unit)

 • PMAX
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 10 ngày

PMAX PMAX

L&D Manager

 • PMAX
 • Hồ Chí Minh
 • 8,000,000 - 15,000,000 VND
 • còn 10 ngày

PMAX PMAX

B2B Marketing Manager (In-house)

 • PMAX
 • Hồ Chí Minh
 • 20,000,000 - 30,000,000 VND
 • còn 10 ngày