9 công việc phù hợp

YouNet Group YouNet Group

YouNet AM - Content Creative Executive

 • YouNet Group
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 21 ngày

PMAX PMAX

Marketing Executive

 • PMAX
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 29 ngày

PMAX PMAX

Account/Management Director [Digital Marketing]

 • PMAX
 • Hà Nội
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 29 ngày

PMAX PMAX

Account Manager

 • PMAX
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 29 ngày

PMAX PMAX

Account Director

 • PMAX
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 26 ngày

PMAX PMAX

Account Executive

 • PMAX
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 31 ngày

ECO Pharma ECO Pharma

Brand Manager (Qua Tết nhận việc)

 • ECO Pharma
 • Hồ Chí Minh
 • 50,000,000 - 60,000,000 VND
 • còn 6 ngày

ECO Pharma ECO Pharma

Assistant Brand Manager

 • ECO Pharma
 • Hồ Chí Minh
 • 1,000 USD
 • còn 3 ngày

Brand Jobs Brand Jobs

The CrownX (Masan Group) - Assistant Brand Manager

 • Brand Jobs
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 31 ngày