15 công việc phù hợp

Merzy Vietnam Merzy Vietnam

Content Writer/Editor

 • Merzy Vietnam
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 15 ngày

Clever Group Clever Group

Operation Executive (Chi nhánh HN & HCM) (Adop)

 • Clever Group
 • Hồ Chí Minh
 • 7,000,000 - 9,000,000 VND
 • còn 15 ngày

YouNet Group YouNet Group

Media Manager (Mango Digital linked with YouNet)

 • YouNet Group
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 30 ngày

YouNet Group YouNet Group

Senior Content Marketing Executive (YouNet SI)

 • YouNet Group
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 29 ngày

Happyskin Vietnam Happyskin Vietnam

Designer

 • Happyskin Vietnam
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 15 ngày

Meey Land Meey Land

Nhân viên Biên tập Nội dung

 • Meey Land
 • Hà Nội
 • 10,000,000 - 15,000,000 VND
 • còn 13 ngày

Merzy Vietnam Merzy Vietnam

Graphic Designer

 • Merzy Vietnam
 • Hồ Chí Minh
 • 500 - 1,000 USD
 • còn 7 ngày

Happyskin Vietnam Happyskin Vietnam

Marketing Executive (Spa)

 • Happyskin Vietnam
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 15 ngày

Happyskin Vietnam Happyskin Vietnam

Marketing Executive (Emmie)

 • Happyskin Vietnam
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 15 ngày

Happyskin Vietnam Happyskin Vietnam

Senior Marketing Executive (Emmie by HappySkin)

 • Happyskin Vietnam
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 15 ngày

YouNet Group YouNet Group

Marketing Manager (Product Department - YouNet Media)

 • YouNet Group
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 15 ngày

YouNet Group YouNet Group

Marketing Manager (Business Department - YouNet Media)

 • YouNet Group
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 15 ngày

METUB METUB

(Senior) Account Executive, Influencer & Digital Marketing

 • METUB
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 15 ngày

METUB METUB

Account Manager (Brand Services)

 • METUB
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 15 ngày

1990 Agency 1990 Agency

Social Community Intern

 • 1990 Agency
 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 46 ngày