Agency Jobs cần tuyển TikTok - B2B Marketing Manager làm việc tại Hồ Chí Minh, mức lương thương lượng / cạnh tranh. Tuyển dụng sẽ hết hạn trong 14 ngày. Chi tiết công việc như sau:

Mô tả Công việc

TikTok is the leading destination for short-form mobile video. Our mission is to inspire creativity and bring joy.

TikTok has global offices including Los Angeles, New York, London, Paris, Berlin, Dubai, Mumbai, Singapore, Jakarta, Seoul, and Tokyo.

JD:

1. Develop and implement B2B marketing strategy to grow TikTok's advertising business in Vietnam

2. Develop messaging, narratives and collaterals to engage advertisers in Vietnam (including large brands, SMBs and media agencies)

3. Work closely with regional and global marketing teams to localize strategies and campaigns for the Vietnam market

4. Work closely with sales, PR, product and other cross-functional teams to drive marketing programs in Vietnam

5. Develop local industry, customer and market insights to shape business strategy

6. Activate integrated marketing campaigns including events, PR, advertising, social media and industry partnerships

Yêu cầu Tuyển dụng

1. 8+ years of experience in marketing, communications, consulting or business strategy

2. Experience in media, advertising or technology industries

3. Excellent written and verbal communications in English and Vietnamese

4. Track record of working with and influencing sales & other cross-functional teams

5. Experience developing integrated marketing strategies and executing go-to-market plans

6. Strong understanding of TikTok's solutions, the advertising industry and Vietnam market

Lưu ý khi nộp hồ sơ

https://careers.tiktok.com/position/detail/6826176299771496718

Nộp hồ sơ

Ứng viên nên ghi nguồn Brands Vietnam trong tiêu đề email và thư xin việc (Cover Letter) khi ứng tuyển.

Nơi làm việc:
Hồ Chí Minh
Mức lương:
Thương lượng / cạnh tranh
Cấp bậc:
Trưởng phòng (Manager)
Ngành nghề công ty:
Quảng cáo Truyền thông
Bộ phận Chuyên môn:
Tiếp thị & Xây dựng Thương hiệu (Brand Marketing & Brand-building)
Nộp hồ sơ:
https://careers.tiktok.com/position/detail/6844771410629052679
Hạn nộp hồ sơ:
03-10-2020 (còn 14 ngày)
Số lượt xem:
1671 lượt xem

Thông tin Công ty

Văn phòng chính:
Điện thoại
Email:

EloQ Communications - Bilingual Copywriter

 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 59 ngày

EloQ Communications - Internal Branding Intern

 • Hồ Chí Minh
 • 1,000,000 VND
 • còn 28 ngày

GoldenPen - Sr.PR Account

 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 59 ngày

GoldenPen - Sr.PR Account Specialist

 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 59 ngày

Masso Group - Graphic Designer (Digital)

 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 43 ngày

Masso Group - Digital Planner

 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 58 ngày

Halocom - Marketing Intern Full-time

 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 88 ngày

TBWA Group Vietnam - Junior Art Director/ Art Director

 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 58 ngày

TBWA Group Vietnam - Media Specialist

 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 58 ngày

Navee - Digital Marketing Executive

 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 18 ngày

Navee - Business Development Representative

 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 18 ngày

Navee - Performance Marketing Executive

 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 18 ngày

Navee - Digital Account Executive

 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 18 ngày

Halocom Media - Customer Service Intern Full-time

 • Hồ Chí Minh
 • 2,000,000 VND
 • còn 17 ngày

Halocom Media - Account Intern Full-time

 • Hồ Chí Minh
 • 2,000,000 VND
 • còn 17 ngày

Halocom Media - Media Optimization Intern Full-time

 • Hồ Chí Minh
 • 2,000,000 VND
 • còn 17 ngày

Halocom Media - Stategic Media Planning Intern Full-time

 • Hồ Chí Minh
 • 2,000,000 VND
 • còn 17 ngày

Halocom Media - Strategic Media Planning Executive

 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 15 ngày

Masso Group - Digital Performance Execution

 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 25 ngày

Masso Group - Senior Digital Executive

 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 12 ngày

Marcom Mate - Media Planning Intern

 • Hà Nội
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 17 ngày

Marcom Mate - Business Development Executive

 • Hà Nội
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 17 ngày

Marcom Mate - Designer Intern

 • Hà Nội
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 17 ngày

Marcom - Graphic Designer

 • Hà Nội
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 17 ngày

Marcom Mate - Ads Operator

 • Hà Nội
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 42 ngày

Marcom Mate - Digital Executive

 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 42 ngày

Marcom Mate - Trưởng Nhóm Copywriting

 • Hà Nội
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 42 ngày

Marcom Mate - Account Executive

 • Hà Nội
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 42 ngày

Marcom Mate - Media Planner

 • Hà Nội
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 17 ngày

TikTok - Brand and Content Strategist, Ad Solutions

 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 17 ngày

TikTok - Creative Strategist

 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 17 ngày

TikTok Ads - Growth Marketing Manager

 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 14 ngày

TikTok - Marketing Manager

 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 14 ngày

TikTok - B2B Marketing Manager

 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng / cạnh tranh
 • còn 14 ngày