Kantar FMCG Reports

Kantar Worldpanel là công ty hàng đầu thế giới về nghiên cứu thị trường dựa trên chương trình nghiên cứu hành vi người tiêu dùng. Bằng cách kết hợp giữa việc quan sát thị trường, thực hiện các phân tích cao cấp và đưa ra các giải pháp nghiên cứu thị trường phù hợp, Kantar Worldpanel mang đến cả bức tranh tổng thể lẫn từng chi tiết nhỏ tôi về những sản phẩm mà người tiêu dùng mua hoặc sử dụng và lý do đằng sau hành vi mua sắm của họ.

Kantar FMCG Monitor
Kantar Brand Footprint
Kantar Forcast